Project R-13797

Titel

Process mining in de zorg vanuit het perspectief van zorgprofessionals (Onderzoek)

Abstract

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met de permanente uitdaging om met beperkte middelen zorg van hoge kwaliteit te verlenen in een context van toenemende zorgbehoeften (bv. door de vergrijzing). Het efficiënt uitvoeren van werkprocessen is een factor die kan bijdragen tot het aanpakken van deze uitdagingen. Zorgorganisaties zijn dan ook steeds meer op zoek naar mogelijkheden om werkprocessen te verbeteren. In dit verband moet worden opgemerkt dat werkprocessen in de zorg almaar meer worden ondersteund door health information systems zoals elektronische patiëntendossiers. Dergelijke systemen registreren automatisch procesuitvoeringsdata die de activiteiten weerspiegelen die zijn uitgevoerd in een werkproces. Het analyseren van deze data met behulp van process mining algoritmes kan zorgorganisaties ondersteunen bij het identificeren van verbeterpunten voor werkprocessen. Hoewel process mining al uitgebreid is toegepast in de zorg, kijken de meeste studies naar werkprocessen vanuit het perspectief van de patiënt. Zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen spelen echter ook een cruciale rol bij de uitvoering van zorgprocessen. Zij ervaren een zeer hoge werkdruk, hetgeen aanleiding geeft tot jobontevredenheid, een verhoogd risico op burn-out en een hoog personeelsverloop. In dit project worden nieuwe algoritmes ontwikkeld om procesuitvoeringsdata te gebruiken om werkprocessen in de zorg te analyseren en te verbeteren vanuit het perspectief van zorgprofessionals. Dit biedt een innovatief en complementair perspectief tegenover de dominante onderzoeksstroom binnen process mining in de zorg die louter het patiëntenperspectief beschouwt.

Periode

01 oktober 2023 - 30 september 2027