Project R-13781

Titel

Geïntegreerde aanpak via eerstelijnszones voor de re-integratie in de arbeidsmarkt bij langdurig zieken (Onderzoek)

Abstract

Dit project heeft als doelstelling re-integratie van personen in de arbeidsmarkt na langdurige ziekte te integreren in de werking van de eerstelijnszorg. Meer specifiek zullen we samen met Vlaamse eerstelijnszones een testcase ontwikkelen. Deze bevindingen extrapoleren we naar een implementeerbaar plan van aanpak van andere eerstelijnszones.

Periode

19 december 2022 - 18 december 2023