Project R-13805

Titel

Declaratieve methoden in de informatica (Onderzoek)

Abstract

Deze Onderzoeksgemeenschap wil researchers samenbrengen betrokken in informatica-onderzoek dat ofwelfundamenteel, ofwel toepassingsgericht maar gebaseerd op fundamenteel onderzoek, of beide is, waarbij gebruikt wordt gemaakt vandeclaratieve - met andere woorden, op logica gebaseerde - methodes. Het spectrum van onderzoeksonderwerpen dat hierdoor wordtafgedekt, is vrij breed, en gaat van functioneel, logisch en constraint programming over verschillende aspecten van artificiëleintelligentie, met inbegrip van machine learning, kennisrepresentatie en reasoning, tot data mining en diverse aspecten van datascience, met inbegrip van database-onderzoek in de ruimste zin van het woord (gericht naar nieuwe platformen en toepassingen, zoalshet web). Het gemeenschappelijke thema, namelijk een op een fundamenteel onderzoek gebaseerde aanpak, is sterk verenigendeelement van deze Onderzoeksgemeenschap

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2027