Project R-14718

Titel

Obesitas en metabole revalidatie: bevorderen van inclusie binnen Europese revalidatiewetenschappen & kinesitherapie curricula. (Onderwijs)

Abstract

Het PROMINENCE-project streeft ernaar om onderlinge verbondenheid tussen hoger onderwijsinstellingen en -systemen te bevorderen door (1) samen te werken aan de ontwikkeling en standaardisatie van obesitas educatie binnen opleidingen revalidatiewetenschappen & kinesitherapie en (2) door af te stemmen op het Europees Kwalificatiekader door kennis, vaardigheden, expertise te delen en (digitale) hedendaagse, wetenschappelijk onderbouwde obesitas educatie te ontwikkelen overheen professionele alsook geografische grenzen. Het doel is om beste praktijken in revalidatie onderwijs binnen Europa te bevorderen met als doel goed opgeleide zorgprofessionals voort te brengen die een holistische en compassievolle interculturele benadering van patiëntenzorg laten zien binnen de context van obesitas- en metabole revalidatie. Voor deze redenen richt het PROMINENCE-project zich op het ontwikkelen van een specifiek competentiekader, curriculum en vrij toegankelijke leermiddelen voor onderwijs binnen de revalidatiewetenschappen met betrekking tot obesitas en dit door middel van een transnationale samenwerking van Europese hoger onderwijsinstellingen en de Europese Regio van de Wereld Confederatie voor Fysiotherapie.

Periode

01 december 2023 - 31 maart 2026