Project R-13828

Titel

Normeringsonderzoek van de M-ABC-3 (Onderzoek)

Abstract

Momenteel wordt wereldwijd, en ook in Vlaanderen, de 2de editie van de Movement Assessment Battery for Children (M-ABC-2) gebruikt om verschillende motorische vaardigheden te evalueren bij kinderen tussen 3 en 16 jaar. De M-ABC-2 evalueert drie motorische domeinen, namelijk evenwicht, balvaardigheid en handvaardigheid. De Movement Assessment Battery for Children Edition 3 (M-ABC-3)- is een revisie van de M-ABC-2. In dit onderzoek worden Vlaamse normwaarden verzameld, in samenwerking met Pearson. Ook wordt de test-hertest betrouwbaarheid, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en validiteit van de M-ABC-3 onderzocht.

Periode

01 april 2023 - 20 november 2024