Project R-14711

Titel

Impact van Process Mining Tools op Procesanalyse (ProImpact) (Onderzoek)

Abstract

De laatste jaren worden process mining tools steeds meer gebruikt door professionele dienstverleners om de analyse van bedrijfsprocessen te ondersteunen. Een eigenschap van deze tools die sterk gewaardeerd wordt is de mogelijkheid om visuele representaties van bedrijfsprocessen te genereren uit computerlogs die de activiteiten van verschillende actoren en afdelingen omvatten. Recent onderzoek naar de organisatorische impact van process mining benadrukt voordelen voor procesbewustzijn en algemene waardecreatie. Onderzoek naar de impact van deze tools op het werk van de procesanalist is echter beperkt gebleven tot verkennende studies. Uit interviews blijkt dat analisten uitdagingen ervaren bij het uitvoeren van process mining projecten en verschillende soorten strategieën toepassen om hun resultaten te begrijpen, te plannen, te analyseren en te evalueren. Op individueel niveau is onderzoek beperkt tot de observatie dat modellen van 'technology acceptance' en taak-technologie fit vermoedelijk van toepassing zijn. Deze theorieën richten zich echter op de voorwaarden voor het gebruik, terwijl ze weinig zeggen over de manier waarop de taakuitvoering met behulp van IT-ondersteuning wordt teruggekoppeld naar het gedrag van de analist. Het ProImpact-project pakt dit onderzoeksprobleem aan. Het draagt bij aan onderzoek naar informatiesystemen, auditing en beheer van bedrijfsprocessen door empirisch de impact van process mining tools op het werk van procesanalisten te onderzoeken.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2026