Project R-14688

Titel

De kracht van automatisch geregistreerde taakuitvoeringsdata ontsluiten om verpleegkundigen te ondersteunen terwijl ze verbeterideeën voor de werkorganisatie genereren: nieuwe methoden en inzichten (Onderzoek)

Abstract

In veel landen kampen ziekenhuizen met een chronisch tekort aan verpleegkundigen en de krapte op de arbeidsmarkt. Bijgevolg zoeken ziekenhuizen naar manieren om de werkorganisatie te verbeteren om hun dagelijkse taken uit te voeren met beperkt verplegend personeel. Vermits verpleegkundigen de werkorganisatie dagelijks ervaren, is hen samenbrengen zeer waardevol om verbeterideeën te genereren. Om ervoor te zorgen dat gepercipieerde problemen goed begrepen worden en te vermijden dat verbeteropties over het hoofd worden gezien, biedt dit project datagedreven ondersteuning aan verpleegkundigen terwijl ze ideeën genereren om de werkorganisatie te verbeteren. Hiertoe worden automatisch geregistreerde taakuitvoeringsdata uit het hospital information system en real-time location systems gebruikt in plaats van data verzameld via arbeidsintensieve methoden zoals dagboeken bijhouden of uitgebreid observeren. Twee uitdagingen verhinderen ons momenteel de gewenste datagedreven ondersteuning te bieden: (i) het ontbreken van een methode om de uitvoering van verpleegtaken te identificeren door verschillende bronnen van automatisch geregistreerde taakuitvoeringsdata te combineren en (ii) het ontbreken van een methode om werkorganisatiepatronen te identificeren en visualiseren uit taakuitvoeringsdata. Dit project pakt beide uitdagingen aan door de creatie van innovatieve en generieke methoden. Het partnerschap met ziekenhuizen onderstreept de maatschappelijke relevantie van de methoden.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2027