Project R-14040

Titel

Tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddelen VSB (Onderzoek)

Abstract

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) wenst de haalbaarheid en vergoedbaarheid van een tweedehandssysteem voor mobiliteitshulpmiddelen te onderzoeken en de eventuele uitbreiding van het verhuursysteem voor mobiliteitshulpmiddelen in de thuiszorg te analyseren. Enerzijds tracht het onderzoek na te gaan of en op welke wijze een systeem van tweedehandshulpmiddelen ontwikkeld kan worden. Anderzijds tracht dit onderzoek ook na te gaan voor welke mobiliteitshulpmiddelen en leeftijdsgroepen de uitbreiding van de huur van mobiliteitshulpmiddelen in de thuiszorg interessant is

Periode

01 juli 2023 - 31 december 2023