Project R-13907

Titel

Cross-Laminated Timber Components: Onderzoek naar het ontwerp van levenseinde scenario's door middel van een toegepast onderzoek (Onderzoek)

Abstract

De bouwsector staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot mondiaal gebruik van energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen en hebben een aanzienlijke ecologische impact door oa. de grote CO2-uitstoot en afvalproductie. De toepassing van de beginselen van de circulaire economie (CE) kan een alternatief bieden voor de huidige lineaire, sterk vervuilende en verspillende praktijken in de bouw. Recente wetenschappelijke literatuur stelt dat houtmassiefbouw een groot potentieel heeft om de milieueffecten in de sector te verminderen en de ontwikkeling van Cross-Laminated Timber (CLT) componenten heeft hierbij geleid tot nieuwe mogelijkheden. Hoewel de milieuvoordelen van CLT- fabricage en -constructie goed gedocumenteerd zijn, is er veel minder gekend over het circulaire potentieel. Er is dan ook meer kennis nodig over mogelijke scenario's voor CLT-componenten op het einde van hun levensduur. Deze studie onderzoekt de mogelijkheden om de levenscyclus van bouwmaterialen op basis van hout, met de nadruk op CLT-componenten, te verlengen door het toepassen van Design for Disassembly and Reuse (DfDR) principes. Het onderzoek heeft een toegepast karakter en maakt gebruik van mixed methods. Met behulp van een literatuurstudie wordt een theoretische basis gelegd voor DfDR met massieve houtconstructies en een overzicht gemaakt van fundamentele uitdagingen en trends. Aan de hand van een aantal casestudies worden de milieueffecten kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op het potentieel van circulariteitsstrategieën voor CLT-bouwcomponenten. Ten slotte worden d.m.v. research-by-design mogelijkheden voor demontage en effectief hergebruik van CLT-componenten op het einde van de levensduur geanalyseerd en gevalideerd. Hierbij worden DfDR-strategieën voor CLT-componenten op product-, component- en strategieniveau vergeleken en geanalyseerd. Door het onderzoeken van de toepassing van CE-principes voor massieve houtconstructies en van mogelijkheden om het hergebruik van CLT-componenten te bevorderen wil het onderzoek bijdragen aan een vermindering van de milieubelasting van de bouwsector.

Periode

16 februari 2023 - 15 februari 2027