Project R-14352

Titel

IOF mandaat Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 2024-2028 (Onderzoek)

Abstract

De transportsector staat voor verschillende uitdagingen, zoals filevorming, verkeersongevallen, toegankelijke mobiliteit, luchtvervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Om een positieve impact op de samenleving te realiseren, is het belangrijk dat onderzoeksorganisaties zoals het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) vraag-gestuurde oplossingen kunnen leveren op basis van continue interactie met stakeholders. Het zit in het DNA van IMOB om deze uitdagingen aan te pakken volgens een 'civic' visie. Deze aanpak biedt een sterke basis voor valoriseerbare output. Het creëren van impact door valorisatie blijft een van de belangrijkste strategische doelen. De IOF Business Developer en Principle Investigators (PI's) werken samen om de operationele doelen van de Tech Transfer Office (TTO) over kennis- en technologieoverdracht te bereiken

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028