Project R-14348

Titel

IOF mandaat onderzoeksinstituut Centrum voor Milieukunde (CMK) 2024-2028 (Onderzoek)

Abstract

CMK is een toonaangevend instituut in milieuonderzoek en verricht baanbrekend onderzoek in verschillende domeinen: toxicologie, het exposoom, menselijke gezondheid; ecosysteemfuncties en klimaatverandering; landbouw en biogebaseerde behandelingen; biogebaseerde en milieuveilige producten; biodiversiteit; organisatorische, educatieve en beleidsmatige transitie naar een duurzame economie. Door onze multidisciplinaire expertise en aanpak bieden CMK-onderzoekers oplossingen op maat voor complexe, onbeantwoorde milieuvragen van de publieke sector, het bedrijfsleven en de samenleving, variërend van beleidsontwikkeling tot geavanceerde technologische innovaties. Bouwen van effectieve en duurzame ecosystemen staat centraal in CMK's missie. CMK werkt actief samen om expertise te delen en duurzame partnerschappen te smeden. CMK investeert in haar mensen en hun valorisatie vaardigheden, en stimuleert een cultuur van technologieoverdracht. Door opleidingen te organiseren, commercialisering en spin-off initiatieven te ondersteunen, zorgt CMK dat haar werk een tastbare impact heeft op de maatschappij en de economie, en bijdraagt tot jobcreatie én de bescherming van het milieu. CMK is een centrale partner voor overheden, onderzoekers en bedrijven die milieuproblemen aanpakken en duurzame ontwikkeling tot stand brengen. Door haar expertise te benutten, samenwerking te bevorderen en innovatie te stimuleren draagt CMK aanzienlijk bij aan een gezondere, groenere, schonere en duurzamere toekomst

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028