Project R-14351

Titel

IOF mandaat Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) 2024-2028 (Onderzoek)

Abstract

Het IOF-mandaatproject van het Digital Society and Technology Lab (DSTL) beoogt een significante groei in valorisatie. Bij dit project zijn twee IOF-mandatarissen betrokken die ondersteuning zullen bieden bij de valorisatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoekslab. Om deze groei van valorisatie te realiseren, wordt de volledige cyclus van het lab voor valorisatie van onderzoeksresultaten via proeftuinprojecten geconsolideerd. De valorisatie van de onderzoeksresultaten van DSTL zal gerealiseerd worden door (1) vervolg onderzoeksprojecten om resultaten naar een hoger TRL te brengen, (2) wetenschappelijke dienstverlening en contractonderzoek met externe actoren en (3) geberuikerslicenties voor IP aan bedrijven, inclusief het opzetten van spin-off bedrijven.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028