Project R-14356

Titel

IOF mandaat faculteit Revalidatiewetenschappen (RWS) 2024-2028 (Onderzoek)

Abstract

Dit IOF-mandaat project ondersteunt REVAL in haar missie om waarde te creëren op het gebied van revalidatie, wat leidt naar de optimalisatie van functioneren van individuen over de gehele levensloop, specifiek in de context van maatschappelijke en economische impact. Het project heeft als doel economische en maatschappelijke valorisatie te bevorderen door het verhogen van activiteit via samenwerkingen met en dienstverlening aan klinische en industriële partijen. Ten eerste zal dit mandaat gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de REVAL onderzoekers bij valorisatie-gerelateerde activiteiten. Daarnaast zullen de acties van het mandaat de zichtbaarheid van REVAL verbeteren en zijn er acties gericht op het versterken en vergroten van het institutionele, regionale en (inter)nationale netwerk. Met een focus op de ontwikkeling van technologie, expertise en (grote) datasets, zal REVAL uitgroeien tot een aantrekkelijke partner voor samenwerking. Via de platformen REVAL Technologie en REVAL Dienstverlening, zullen deze operationele doelen leiden tot valorisatie-gerelateerde resultaten, zoals gezamenlijke projecten en dienstverleningscontracten, resulterend in een groei in de derde en vierde geldstroom. Als jonge entiteit, streeft REVAL naar meer betrokkenheid bij Europese projecten en het ontwikkelen van intellectueel eigendom, dat kan worden gelicenseerd

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028