Project R-14207

Titel

Ontwikkeling van een applicatie voor de inventarisatie van de kwaliteit van voetpaden in Vlaanderen (Onderzoek)

Abstract

Dit project heeft tot doel om een applicatie te ontwikkelen waarbij de kwaliteit van voetpaden in kaart wordt gebracht. De applicatie zal verder bouwen op de Citizens4Safety applicatie die binnen het STRIKE project (MIA-project) werd gemaakt. Dit vertrekpunt leidt tot een synergie waarbij we niet alleen de kwaliteit van voetpaden in kaart kunnen brengen, maar waarbij we ook andere meldingen met betrekking tot subjectieve verkeersonveiligheid in één applicatie zullen bundelen.

Periode

01 juli 2023 - 30 juni 2025