Project R-14010

Titel

De ontrafeling van de organisatorische drijfveren achter de prestaties rond eco-innovatie in familieen niet-familiebedrijven (Onderzoek)

Abstract

Milieukwesties zijn een belangrijk onderdeel van de Sustainable Development Goals. Familiebedrijven zijn het meest voorkomende type bedrijf wereldwijd en worden daarom beschouwd als een cruciale kracht bij het aanpakken van deze milieuproblemen. Onderzoek over de betrokkenheid en prestaties van familiebedrijven bij milieu-acties, zoals eco-innovatie, is echter tegenstrijdig. Familiebedrijven verschillen van niet-familiebedrijven door de familiale invloed op het bedrijf. Hierdoor treden er aanzienlijke verschillen op tussen familie- en niet-familiebedrijven in de organisatorische factoren die eco-innovatie stimuleren. Gezien het beperkte onderzoek over dit onderwerp, omvat dit voorstel drie studies waarin de organisatorische factoren worden onderzocht die het verschil in de prestaties rond eco-innovatie tussen familie- en niet-familiebedrijven verklaren. In de eerste studie worden de factoren onderzocht die, in familiebedrijven in vergelijking met niet-familiebedrijven, de neiging vergroten om eco-innovaties te introduceren. De tweede studie onderzoekt welke factoren familiebedrijven gemakkelijker in staat stellen om eco-innovaties om te zetten in financiële prestaties. De laatste studie kijkt naar de heterogeniteit tussen familiebedrijven en onderzoekt de rol van verschillende generaties in het management op de prestaties rond eco-innovatie. Deze studies Postdoctoral Fellowship Junior werpen een nieuw licht op de huidige, tegenstrijdige, bevindingen en bieden uitgebreide implicaties voor de praktijk.

Periode

01 oktober 2023 - 30 september 2024