Project R-14281

Titel

Verstoringen in het Fosfolipide Metabolisme in de Ziekte van Charcot-Marie-Tooth Type 1A (Onderzoek)

Abstract

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (CMT1A) is een genetische aandoening van het perifere zenuwstelsel die bij 1 op 2500 mensen voor komt. De oorzaak van CMT1A is de duplicatie van het PMP22-gen. CMT1A patiënten ervaren ernstige spierzwakte, atrofie, verlies van gevoel en vaak ook pijn in de extremiteiten waardoor hun levenskwaliteit ernstig afneemt. Tot nu toe bestaat er geen behandeling voor CMT. De ziekte wordt veroorzaakt in Schwann cellen (SC) die in gezonde omstandigheden hun membraan rond de zenuw wikkelen om myeline te vormen, maar in CMT verloopt dit niet correct. Het onderliggende mechanisme is niet gekend, maar we weten wel dat SC membranen sterk afhankelijk zijn van fosfolipiden, voornamelijk tijdens de myelinesynthese. Mijn hypothese is dat de verstoring van het fosfolipide metabolisme in CMT1A SC de oorzaak is van de problemen met myelinevorming. Om dit te onderzoeken, ga ik eerst onderzoeken welke veranderingen optreden in de fosfolipiden in CMT1A Schwann cellen. Daarna ga ik kijken welke eiwitten/enzymen leiden tot deze verstoring en of we het fosfolipidemetabolisme kunnen herstellen zodat de myelinesynthese wordt verbeterd. Tot slot ga ik deze bevindingen ook onderzoeken in zenuwen van CMT1A muizen. Via deze studie wil ik nieuwe inzichten genereren in het CMT1A lipidenmetabolisme, alsook de basis leggen voor een toekomstige therapie voor CMT1A.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2025