Project R-14003

Titel

Van zorgtechnologie een succesverhaal maken: het ontwikkelen van een patiëntgerichte toolset om zorgtechnologiegebruik te ontwerpen, beheren, evalueren en optimaliseren. (Onderzoek)

Abstract

Binnen de gezondheidszorg worden steeds vaker technologieën ingezet. Het gebruik van zorgtechnologieën kan het welzijn van patiënten beïnvloeden, wat een belangrijke indicator is in onderzoek naar gezondheidsdiensten omdat het samenhangt met een betere gezondheid, een hogere kwaliteit van leven en verbeterde prestaties van zorgverleners. Hoewel de voordelen van zorgtechnologieën veelbelovend zijn, kunnen deze voordelen alleen gerealiseerd worden als patiënten bereid en in staat zijn om deze technologieën effectief te gebruiken. Daarom is het van groot belang dat zorgtechnologieaanbieders en implementeerders hun focus verleggen van een interne oriëntatie (d.w.z. gericht op technologie en/of zorgverleners) naar een patiëntgerichte oriëntatie, waarbij de behoeften en wensen van de patiënt begrepen en vervuld worden. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de invloed van zorgtechnologieën waarbij patiënten actief betrokken zijn (d.w.z. waarbij de patiënt tijd en kennis moet investeren om de technologie te gebruiken) op het welzijn van de patiënt. Deze inzichten zijn nodig om zorgverleners in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen over het ontwerpen, gebruiken en beheren van deze technologieën op een patiëntgerichte wijze. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt om gegevens te verzamelen van verschillende groepen, waaronder patiënten en zorgverleners.

Periode

01 oktober 2023 - 01 november 2024