Project R-14029

Titel

Interne en externe capaciteitsopbouw voor internationaal biodiversiteitsbehoud: voorsprong nemen voor Rode Lijst-activiteiten en de IUCN Parasite Specialist Group (Onderwijs)

Abstract

Slechts 1 van de meer dan 150 000 soorten die wereldwijd geëvalueerd zijn voor de Rode Lijst van IUCN is een parasiet. Vermits de meerderheid van alle soorten parasieten zijn, is een enorme inspanning vereist om bij te benen in de mate waarin parasietsoorten vertegenwoordigd zijn binnen de Rode Lijst. Momenteel is prof. Vanhove het "Steering Committee Member" voor Europa van de recent opgerichte IUCN SSC Parasite Specialist Group. In de loop van dit project zullen we interne capaciteit opbouwen voor het opvullen van kennislacunes in de evaluatie van parasietsoorten, het onderzoeken van trends in parasietpopulaties, alsook professionele opleiding of wetenschapseducatie over parasietconservatie. We zullen symposia met internationaal erkende experts van andere IUCN-specialistengroepen en –commissies organiseren, om te debatteren over de ethische aspecten van parasietconservatie, en om hands on-workshops over evaluatieprocedures in het kader van de Rode Lijst aan te bieden. Om de perceptie van het brede publiek van parasietsoorten in te schatten, en na te gaan hoe dit gelinkt is met parasietconservatie, zullen de parasietsoorten waarvoor een Rode Lijst-evaluatie bestaat geleidelijk opgenomen worden in een speciaal aangepaste versie van de online-survey die werd ontwikkeld voor het WASP-project (World Archives of Species Perception) (http://www.waspproject.net/).

Periode

01 september 2023 - 31 augustus 2025