Project R-14087

Titel

Onderzoeksproject tussen UHasselt en Focal Meditech BV "Inzicht krijgen over het gebruik van de DAS op activiteiten in het dagelijkse leven bij personen met een neuro(musculaire) aandoening" (Onderzoek)

Abstract

Personen met een neuro(musculaire) aandoening ervaren sensori-motorische stoornissen die vaak resulteren in beperkingen van activiteiten in het dagelijks leven en restricties in de participatiemogelijkheden. Om deze stoornissen te compenseren kan er gebruik gemaakt worden van een 'Dynamic arm support' (DAS). Dit hulpmiddel ondersteunt de arm bij het uitvoeren van bewegingen. Echter er is momenteel onvoldoende evidentie beschikbaar wat de meerwaarde van de DAS is op gebied van dagelijks functioneren. Het doel van deze samenwerking met Focal Meditech BV, is om via verschillende projecten meer inzicht te krijgen over het gebruik van de DAS op activiteiten in het dagelijkse leven bij personen met een neuro(musculaire) aandoening.

Periode

16 augustus 2023 - 15 augustus 2024