Project R-14064

Titel

Zonnekokers voor iedereen (Onderwijs)

Abstract

Ongeveer 2,4 miljard mensen in de wereld koken op hout, dierlijk afval of houtskoolvuren omdat ze geen duurzame brandstof hebben (solarcooker.org). Terwijl ze dit doen, ademen ze rook en roet in waarvan bekend is dat het gezondheidsproblemen veroorzaakt. Dit SI-project wil samen met de meest kwetsbare gemeenschappen in Lubumbashi, Democratische Republiek Congo (DRC), zonnekokers maken om gratis zonne-energie te gebruiken zodat ze zuivere lucht kunnen inademen, veilig water kunnen drinken en het milieu kunnen beschermen. Het specifieke doel van het project is het ontwerpen van goedkope solar cookers voor huishoudelijk gebruik. Zonnekokers zijn commercieel verkrijgbaar, maar moeten vaak geïmporteerd en vervoerd worden over een lange afstand en zijn meestal erg duur. Bovendien zijn ze niet noodzakelijk aangepast aan de lokale behoeften van gezinnen. Een belangrijke beperking van ons project is dan ook dat de nieuwe zonnekokers lokaal gemaakt moeten worden van recyclagemateriaal dat gemakkelijk toegankelijk is en beantwoordt aan de lokale behoeften. Tegelijkertijd zal er een businessplan voor lokale kleine bedrijven worden ontwikkeld, zodat ze lokaal kunnen worden geproduceerd en tegen lage kosten kunnen worden gedistribueerd. Om deze goedkope zonnekokers te maken, zal het project een multidisciplinaire onderzoeks- en ontwikkelingslijn opstarten binnen de universiteit van Lubumbashi (UNILU, DRC), in samenwerking met de UHasselt, om nieuwe prototypes te testen. Om dit te bereiken zal relevante interdisciplinaire expertise uit verschillende faculteiten aan beide universiteiten worden gecombineerd en zal het project een maximale uitwisseling van expertise mogelijk maken. Dit project wordt als succesvol beschouwd wanneer het team van UNILU internationale erkenning bereikt op het vlak van onderzoek & ontwikkeling van zonnekokers, met de hulp van het team van UHasselt. We zijn ervan overtuigd dat onze goedkope prototypes geschikt zullen zijn voor kleine bedrijven om overal in de DRC, Afrika of de wereld te produceren en te verkopen. Tot slot zal het project de opleiding van een nieuwe generatie studenten vergemakkelijken, zodat ze innovatieve oplossingen kunnen bedenken voor veel van de SDG's.

Periode

01 september 2023 - 31 augustus 2025