Project R-14085

Titel

EAPC EXPERT Network (in EAPC context also called "EXPERT group") (Onderzoek)

Abstract

Het algemene doel van het FWO-ICA project "EAPC EXPERT-network" is het consolideren en ondersteunen van de activiteiten van de bestaande EAPC EXPERT group, en het verankeren van de rol van de UHasselt/Vlaamse onderzoekers in deze groep van internationale experten. Dit initiatief is een vervolg van het EAPC EXPERT-network project dat uitgevoerd werd in 2020-2022 met uitbreiding in 2023. De interdisciplinaire EXPERT group is samengesteld met internationale (Europese) experts in het domein van fysieke training in de context van cardiale revalidatie en preventie. De EXPERT group komt samen onder de koepel van EAPC, de European Association for Preventive Cardiology. EXPERT is een acroniem van 'EXercise Prescription in Everyday practice & Rehabilitative Training', en de leden van de groep promoten standaardisatie en voorschrijven van fysieke training in overeenstemming met erkende richtlijnen en grondig bediscussieerde expert meningen. In voorafgaandelijk onderzoek hebben UHasselt onderzoekers de EXPERT-tool ontwikkeld in nauwe samenwerking met de EXPERT group. De EXPERT-tool is een interactief beslissingsondersteuningssysteem en trainingssysteem voor het maken van trainingsvoorschriften in overeenstemming met erkende richtlijnen en expert meningen. Het FWO-ICA project versterkt de huidige synergie en coördinatievan interdisciplinair onderzoek in geneeskunde, revalidatiewetenschappen en informatica. De belangrijkste (wetenschappelijke) doelstellingen van het FWO-ICA project zijn: (1) verderzetten van de algemene wetenschappelijke coordinatie van het EXPERT-network, (2) voorzien van wetenschappelijk gefundeerde digitale tools (EXPERT-tool voor specialisten in cardiale revalidatie, en applicaties voor patiënten) met een focus op data-management en actualiseren van richtlijnen en (3) bijdragen aan de promotie-activiteiten van de EXPERT group en de EAPC via educatieve initiatieven, via contacten met belanghebbenden en via algemene (wetenschappelijke en populair wetenschappelijke) verspreiding van resultaten aangaande richtlijnen voor trainingsvoorschriften. De initiatieven die het EXPERT-network ontplooid heeft tijdens de voorbije jaren worden verdergezet. Daarnaast krijgen sommige onderwerpen verhoogde aandacht zoals: de mogelijke rol van big data / AI in deze context, doorgedreven inspanningen om richtlijn-gebaseerde voorschriften van fysieke training bij cardiale revalidatie en preventie te personaliseren, en het uitdragen van dergelijke voorschriften tot bij de uiteindelijke eindgebruikers (patiënten) via mobiele applicaties en telerevalidatie.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2026