Project R-14086

Titel

IUCN Species Survival Commission (SSC) Parasite Specialist Group – IUCN SSC PSG (Onderzoek)

Abstract

De abundantie en biodiversiteit van parasieten zijn veel indrukwekkender dan op het eerste zicht duidelijk is: méér dan 50% van alle soorten op aarde zijn parasieten. Ondanks de vaak sterk negatieve connotatie die ze meedragen, zijn parasieten cruciale spelers in elk gezond ecosysteem. Ze leveren inderdaad vele ecosysteemdiensten: als drijvende kracht achter soortvorming en het behoud van biodiversiteit, als indicator van de toestand van het milieu en van gastheerpopulaties, als hulpmiddel bij de conservatie van biodiversiteit, en zelfs voor controle van auto-immuunziektes bij individuele gastheren. Hun waarde voor het instandhouden van biodiversiteit gaat dus veel verder dan enkel die van de parasieten zelf. Parasieten ondervinden tal van rechtstreekse en onrechtstreekse bedreigingen, zoals klimaatverandering en habitatdegradatie, het uitsterven van gastheren, en de achteruitgang van gastheerpopulaties. Wellicht bestaat er geen enkele andere groep organismen op Aarde die dermate met uitsterven bedreigd is als parasieten. Echter, in het natuurbehoud werden parasieten tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien. Om dit probleem aan te pakken werd recent de IUCN SSC Parasite Specialist Group (PSG) opgericht. Prof. Maarten Vanhove is "Steering Committee Member" voor Europa. Het voornaamste doel van de huidige Internationale CoördinatieActie is de activiteiten van de IUCN SSC PSG te ondersteunen, en ze aligneren met Vlaamse/Europese beleidsnoden. Ons team aan Universiteit Hasselt zal de evaluatie van de conservatiestatus van parasietendiversiteit (via een Rode Lijst van meercellige parasietsoorten van gewervelde dieren) coördineren, alsook een wereldwijd netwerk van parasietenexperten, en sensibilisatie rond het belang van parasieten en parasietconservatie.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2026