Project R-14498

Titel

Innovatieve Proeftuin MIA in Actie (Onderzoek)

Abstract

Het mobiliteitssysteem in Limburg is momenteel niet duurzaam en kampt met diverse uitdagingen: een slechte bereikbaarheid van stedelijke, economische en onderzoekscentra, te sterke autoafhankelijkheid, overlast voor omgeving en verkeersonveiligheid. Allerlei inspanningen worden geleverd om het mobiliteitssysteem in Limburg te verduurzamen, bv. via aanleg van kwalitatieve fietsvoorzieningen, conflictvrije kruispunten, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (Spartacus), uitbouw van een netwerk van multimodale Hoppinpunten als onderdeel van een regionaal vervoersplan, ontsluiting Limburgse Noord-Zuid, enz. Deze investeringen in infrastructuur moeten een modal shift tot stand brengen en bijdragen tot een duurzamer en veiliger mobiliteitssysteem. Echter, nieuwe digitale technieken en procesinnovaties kunnen ervoor zorgen dat dit transitieproces, dat vertrekt vanuit 'hard infrastructure', versneld wordt en een hefboomeffect krijgt via innovaties in 'soft infrastructure'. Via het project "Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) - proeftuin Limburg (2021-2023)" van Minister Lydia Peeters werden verschillende procesinnovaties, digitale technieken en investeringen in fietsveiligheid opgestart en uitgetest. In dit EFRO project 'Innovatieve Proeftuin MIA in Actie' willen de initiatiefnemers verder bouwen op de ingeslagen weg via de uitbouw van een ondersteunend, gestructureerd platform voor het verbeteren van de mobiliteit en het uittesten van innovatieve concepten i.f.v. een mobiliteitstransitie in Limburg. Hierbij worden diverse digitale innovaties omtrent mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuurwerken getest. Het voordeel van de proeftuin is dat verschillende oplossingen in een snellere tijdspanne kunnen uitgewerkt worden, en dat producten en technieken concreet kunnen toegepast worden om blijvend innovatief uit de hoek te komen. Afhankelijk van de marktvragen of -noden, kunnen een aantal projecten snel uitgewerkt worden, en vervolgens ook sneller in de markt geplaatst worden. Het doel is om subjectieve gegevens, percepties (ervaren problemen, gebruikservaringen, willingness-to-pay) en objectieve gegevens over het gebruik van de innovaties te monitoren om de mobiliteit op de testlocatie te verbeteren. Op basis van de geleerde lessen en simulaties kunnen automatisch een aantal evidence-based standaardoplossingen worden aangereikt voor gelijkaardige locaties, door de digitale innovaties, concepten en mogelijke Transportation Demand Management en verkeersveiligheidsmaatregelen (bv. verbeteren van duurzame alternatieven, prijsmaatregelen, parkeermanagement) te simuleren of berekenen in de huidige lokale context. Door middel van data analytics en/of simulaties kan hierdoor voor een bepaald mobiliteitsconcept bepaald worden welke diensten zinvol zijn, hoe mensen hun gedrag aanpassen, etc.; voor verschillende soorten van locaties. Een digitaal visitor centrum wordt tevens uitgewerkt i.f.v. communicatie en disseminatie. Als locaties voor de proeftuin worden 3 gebieden geselecteerd, met name de 'real-life' omgeving ter hoogte van Bouwcampus in campus Diepenbeek, Mobicon in Hasselt (netwerk van Hoppinpunten met deelmobiliteit) en de geplande spitsstrook op de E313 tussen Lummen en complex Hasselt-West in de rijrichting naar Hasselt. Op elk van deze locaties worden innovatieve digitale oplossingen ontwikkeld in de complexiteit van het dagelijkse leven.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2025