Project R-14111

Titel

IGF-2 en Des [1-6] IGF-2 als nieuwe instrumenten om neurogenese te stimuleren na een ischemische beroerte. (Onderzoek)

Abstract

Een herseninfarct is een ernstige aandoening waarbij hersenschade veroorzaakt wordt door een plotse verstoorde bloedvoorziening. Het is de op één na grootste doodsoorzaak wereldwijd en leidt vaak tot ernstige beperkingen. De momenteel beschikbare therapieën zijn slechts werkzaam binnen de eerste uren na een hersenberoerte en slagen er daardoor niet in om de meeste patiënten te behandelen. Er is dus een nood aan nieuwe behandelingen die ook efficiënt zijn op langere termijn na een herseninfarct. Een mogelijke nieuwe strategie is de stimulatie van neurogenese: neurale stamcellen (reeds aanwezig in de hersenen) delen, migreren en differentiëren tot neuronen. Ik kon reeds aantonen dat het eiwit 'insuline groeifactor 2' (IGF-2) de migratie van neurale stamcellen kan stimuleren in cellen in kweekschalen. Bovendien bleek een variant van dit eiwit, Des[1-6] IGF-2, nog veel krachtiger. In het eerste deel van het project zal ik onderzoeken welke receptoren op de NSC betrokken zijn bij de migratie veroorzaakt door IGF-2. Het tweede doel is om te analyseren of IGF-2 en Des [1-6] IGF-2 de neurogenese na beroerte verbetert in muizen en of Des [1- 6] IGF-2 beter presteert dan IGF-2. Met deze studie hoop ik inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen waardoor IGF-2 en Des [1-6] IGF-2 neurogenese induceert. Dit inzicht is nodig om op lange termijn deze 2 eiwitten te kunnen gebruiken in de kliniek als een effectieve behandeling tegen ischemische beroerte.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2025