Project R-14391

Titel

Versnellen en automatiseren van de "next generation sequencing" workflow (Onderzoek)

Abstract

Gezonde, goed functionerende ecosystemen vormen de basis voor onze voedselvoorziening, de waterhuishouding, voor een diverse en weerbare natuur, en menselijke gezondheid en welbevinden. Om fundamentele processen van deze ecosystemen - bodem, water, plant, mens, dier- beter te begrijpen maken we gebruik van DNA-gebaseerde analyses en next-generation sequencing. Om deze DNA-analyses op een kwalitatieve en high-throughput manier te kunnen uitvoeren, hebben we nood aan een innovatief NGSxpress DNA-platform. Het platform omvat een geautomatiseerde liquid-handler robot, een geïntegreerde gel-electroforese en een long-read sequencer, om diverse nieuwe en bestaande DNA-analyses en applicaties verder te ontwikkelen en uit te breiden. Het platform zal bestaande technische bottlenecks in de DNA-analyses aanpakken zoals de efficiëntie verhogen, high-throughput werk mogelijk maken, nauwkeurigheid verbeteren, kwaliteitscontrole, en maatwerk. Met de aankoop en installatie van dit flexibel, innovatief en custom-made NGSxpress platform versterkt VLAIO/EFRO de Vlaamse DNA-expertise met toepassingen in sectoren als gezondheidszorg, landbouw, bodembiodiversiteit, en bodemsaneringen. Het is een kritische succesfactor om een circulaire economie mogelijk te maken, vernieuwing te brengen in de Vlaamse sectoren, en het streven naar een duurzaam milieu en klimaatbeleid.

Periode

01 oktober 2023 - 31 december 2023