Project R-14188

Titel

Lerend netwerk kansenbevordering in de lerarenopleiding 2023-2024 (Onderwijs)

Abstract

De UHasselt engageert zich verder in het versterken van de lerarenopleiding in het omgaan met armoede vanuit de visie dat onderwijs een hefboom is in kansarmoede bestrijding. Onderwijs moet iedereen kansen bieden en leerkrachten zitten op een unieke positie om hieraan bij te dragen. En dat is maar mogelijk als het omgaan met armoede tot de basiscompetentie van elke Limburgse leerkracht behoort. Hiervoor blijft het belangrijk om te investeren in gelijke onderwijskansen vanaf dag 1 in de lerarenopleiding. De verderzetting van het engagement is gericht op de duurzaamheid en verankering van het gegeven binnen de opleidingen. De Uhasselt engageert zich voor een deelname aan alle momenten van het lerend netwerk kansenbevordering en de inzet van (ervarings-)deskundigheid in de specifieke lerarenopleiding.

Periode

04 september 2023 - 15 juli 2024