Project R-14303

Titel

Haalbaarheidsstudie naar het meten van microplastics via humane biomonitoring (Onderzoek)

Abstract

Microplastics (MP) zijn vaste plastic deeltjes kleiner dan 5 mm die bestaan uit mengsels van polymeren, functionele additieven en restonzuiverheden. Ze ontstaan door de enorme groei van plastics in de afgelopen 70 jaar en het afval dat wordt verspreid in de omgeving. MP komen in het milieu terecht door voortschrijdende fragmentatie van plastic zwerfafval. Deze partikels worden omschreven als secundaire MP. Consumentenproducten zoals cosmetica en verzorgingsproducten, schoonmaak- en wasmiddelen zijn ook bron van microplastics. De partikels die in het milieu en water terechtkomen worden omschreven als primaire MP. De algemene verspreiding van MP en hun biologische effecten zorgen voor een urgentie in de samenleving en bij beleidsinstanties om de risico's van MP voor mens en milieu te beoordelen. Het betrouwbaar meten van de hoeveelheid en types MP in humane stalen als biomerker van interne blootstelling is essentieel om de humane risico's in te schatten. Het ontwikkelen van betrouwbare meetmethoden is echter een grote uitdaging omwille van de diversiteit aan vormen, afmetingen, samenstelling en oorsprong van de deeltjes. Meerdere laboratoria werken beloftevolle meettechnieken uit. Dergelijke analytische methodes zullen grote waarde hebben om de effecten te analyseren via humane biomonitoring (HBM). Er moet echter een goed zicht komen op de meest kostenefficiënte technieken en de factoren die van belang zijn bij het verzamelen, stockeren en verwerken van biologische stalen. Deze studie zal de haalbaarheid onderzoeken om MP analyses te implementeren in de volgende Vlaamse HBM-campagne voor jongeren. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is een draaiboek voor het betrouwbaar verzamelen, stockeren en analyseren van humane stalen voor MP. Hiervoor zal voor de eerste keer een vergelijkende studie tussen analytische methodes uitgevoerd worden.

Periode

11 oktober 2023 - 10 oktober 2024