Project R-14190

Titel

BOF Beleidsreserve - cofinanciering FWO IRI project 'Elixir' (Onderzoek)

Abstract

In de levenswetenschappen staat data centraal. Het steunt op het genereren, delen en het geïntegreerd analyseren van enorme hoeveelheden digitale data. ELIXIR is een Europese onderzoeksinfrastructuur die internationale diensten in levenswetenschappen samenbrengt tot een geïntegreerde infrastructuur die onderzoekers toelaat om data en expertise uit te wisselen, en toegang verschaft tot geavanceerde software en computationele resources, over disciplines en grenzen heen. De Belgische ELIXIR Node helpt onderzoekers om data te beheren en te analyseren, om Open Science toe te passen en onderzoek efficiënt uit te voeren. We brengen Vlaamse experts samen in gezondheids- en plantenwetenschappen, met een focus op integratie en interpretatie van data. Het uitbouwen van infrastructuur voor privacygevoelige data is een nieuwe focus. Daarnaast bieden we training voor onderzoekers en ontwikkelaars. Ons doel is dat onderzoekers in Vlaanderen en België zich kunnen concentreren op hun wetenschappelijke probleemstelling in plaats van op technische details in verband met data, compatibiliteit en rekenkracht door het aanbieden van aangepaste oplossingen, geïntegreerd in een Europese infrastructuur

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2026