Project R-14486

Titel

READ.ADAPT.REUSE. Lezen en transformeren van gevonden architectuur. (Onderzoek)

Abstract

De onderzoekers die betrokken zijn bij het Wetenschappelijk Onderzoeksnetwerk Read.Adapt.Reuse delen een interesse in het verkennen van innovatieve methoden voor het lezen en interpreteren van de culturele lagen van de gebouwde omgeving en het activeren van tastbare en ontastbare sporen uit het verleden. Aangezien de gebouwde omgeving een interdisciplinair vakgebied is, is er behoefte aan een innovatieve en geïntegreerde benadering voor het lezen en transformeren van 'gevonden architectuur' - het bestaande gebouwde weefsel. Dit vereist de betrokkenheid van een kritisch aantal onderzoekers uit verschillende disciplines, waaronder architectuurpraktijk en -theorie, interieurarchitectuur, bouwgeschiedenis, materiële cultuur, erfgoed, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Door onderzoekers samen te brengen, willen we perspectieven, bevindingen en concepten uitwisselen en lenen, wat synergieën mogelijk maakt en meerwaarde kan creëren voor elke betrokken discipline. Bovendien zouden gecoördineerde integraties innovatieve methoden vergemakkelijken en een betere verbinding mogelijk maken tussen het lezen en interpreteren van de culturele lagen van de gebouwde omgeving. De wetenschappelijke doelstelling van de interdisciplinaire samenwerking in dit netwerk heeft een tweevoudig doel: (1) het in kaart brengen, bevorderen, ontwikkelen en evalueren van innovatieve en geïntegreerde benaderingen en methoden om de culturele lagen van 'gevonden architectuur' te lezen en te interpreteren en (2) het implementeren van deze interpretaties in transformatieprojecten, met als algemeen doel het bevorderen van een holistische, cultureel duurzame benadering van de gebouwde omgeving. Deze tweeledige doelstelling wordt vertaald in drie onderzoeksvragen: (RQ1) Met welke bestaande methoden om 'gevonden architectuur' te lezen door een culturele lens kunnen vruchtbare synergieën ontstaan? (RQ2) Hoe kunnen deze bestaande methoden worden verbeterd en nieuwe benaderingen worden ontwikkeld vanuit een multidisciplinair perspectief? (RQ3) Wat is de toegevoegde waarde van deze nieuwe en verbeterde methoden in het sturen van een meer culturele benadering van het lezen en transformeren van de gebouwde omgeving?

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028