Project R-14408

Titel

Voorspellend Model voor het Beoordelen van het Fietsbaarheidspotentieel van een Stad (Onderzoek)

Abstract

Het bevorderen van fietsen verbetert de duurzame mobiliteit, vermindert de afhankelijkheid van voertuigen en vermindert de uitstoot in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dit onderzoek richt zich op de behoefte aan gestandaardiseerde beoordelingsmethoden en -strategieën om het fietsen in de stad te stimuleren, met de nadruk op fietsinfrastructuur en veiligheid. Het voorstel heeft tot doel het percentage fietsers van de bevolking te schatten met behulp van statistische gegevens uit enquêtes, bestaande literatuur en modale distributiemodellen. Het bevat ook een fietssimulator om fietsscenario's uit de echte wereld na te bootsen en hun impact op transportkeuzes te analyseren. De studie onderzoekt de kenmerken van fietsvoorzieningen, veiligheidsmaatregelen en interacties tussen gebruiker en infrastructuur om het subjectieve gevoel van veiligheid te meten in vergelijking met een objectieve benchmark. De positieve impact van specifieke infrastructurele maatregelen op het fietsen zal worden gekwantificeerd. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor het bevorderen van duurzaam transport en het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Het draagt bij aan het creëren van fietsvriendelijke steden en moedigt duurzame mobiliteitspraktijken aan met een positief effect op het milieu en de maatschappij. De methodologie omvat enquêtes, data-analyse en simulatiemodellen om infrastructuurkenmerken te evalueren die het fietsgebruik volledig beïnvloeden. Empirisch bewijs uit gesimuleerde scenario's zal een begeleidende strategie vormen voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur.

Periode

19 december 2023 - 30 juni 2026