Project R-14464

Titel

Persoonsgerichte revalidatie vanuit een marketingperspectief (Onderzoek)

Abstract

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke en unieke wensen en noden. Dit betekent dat de zorgverlener de persoon benadert, niet als een patiënt maar als een mens met unieke wensen en noden. Het lijkt een evident uitgangspunt, maar dat is het vaak niet. Hoewel zorgverleners binnen de revalidatie persoonsgerichte zorg erkennen als een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle revalidatie, vraagt het een omslag in denken en handelen. Het betekent een transitie van zorg gericht op het genezen van een aandoening naar zorg gericht op de unieke wensen en noden van de persoon. Inzichten uit marketing kunnen deze transitie vergemakkelijken, omdat marketing traditioneel focust op het tegemoet komen aan de unieke wensen en behoeften van mensen. Deze onderzoekssamenwerking heeft tot doel expertise in marketing en revalidatiewetenschappen te integreren om persoonsgerichte zorg in revalidatie te onderzoeken.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2025