Project R-14240

Titel

Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een plaTfOrm met evidentie-gebaseerde inTervEnties voor (Mentale) gezondheid (TOTEM) (Onderzoek)

Abstract

Door de ontwikkeling van het TOTEM-platform streeft Faresa ernaar een oplossing te bieden voor de snelgroeiende zorgvraag onder licht tot matig depressieve cliënten. Het doel is om de overstap te maken van traditionele zorgverlening via face-to-face therapie of teleconsultatie naar blended care in de klinische praktijk. Met TOTEM kan de therapeut blended care op basis van cognitieve gedragstherapie aanbieden aan deze cliënten, waarbij zowel de cliënt als de therapeut ondersteund worden. Dankzij TOTEM kan de therapeut objectieve en continue (gedrags)monitoring toevoegen, waardoor het mogelijk wordt om via een AI-recommendatiesysteem (just-in-time) gepersonaliseerde interventies aan te bieden. TOTEM maakt hierbij gebruik van data uit objectieve monitoring, zelfgerapporteerde cliëntinformatie en feedback van de psycholoog- therapeut. Faresa werkt samen met de UHasselt (IMOB) om TOTEM te ontwikkelen. Het platform zal bestaan uit verschillende componenten, waaronder een profiler unit, een interventieplanner unit, een interventieregister en een matching & booking unit. Gedurende het ontwikkelingsproces wordt gebruikgemaakt van co-creatie, waarbij zowel depressieve personen als therapeuten worden bevraagd via methoden zoals focusgroepen en vragenlijsten. Het huidige project omvat tevens een haalbaarheidsstudie, waarin de effectiviteit van TOTEM wordt onderzocht en een procesevaluatie wordt uitgevoerd.

Periode

01 augustus 2023 - 31 januari 2025