Project R-14309

Titel

Zelfstandige titratie van diuretica bij ambulante patiënten met hartfalen op geleide van een onmiddellijke urinaire natrium analyse en opvolging via telemonitoring. (Onderzoek)

Abstract

Symptomen ten gevolge van congestie zijn de voornaamste reden voor ziekenhuisopname bij patiënten met acuut hartfalen (HF). Tot één vierde wordt binnen drie maanden heropgenomen, voornamelijk door residuele congestie bij ontslag. Hierdoor vormt het behandelen en voorkomen van episoden van congestie door het oordeelkundig gebruik van diuretica één van de voornaamste doelstellingen bij patiënten met HF. De Heart Failure Association van de European Society of Cardiology publiceerde in 2019 een positiepaper omtrent het praktisch gebruik van diureticatherapie bij patiënten met acuut HF met aanpassingen op geleide van het urinair natrium (Na+). Daarnaast wordt er een belangrijke prognostische rol voor het urinair Na+ onderschreven. IMEC ontwikkelde recent een vloeistofsensor die kwantitatief de Na+ concentratie in een urinestaal kan meten. Door te beschikken over een makkelijk bruikbare urinaire natrium sensor lijkt het verder analyseren van het urinair Na+ veel belovend. Dit project heeft als doel 1) het urinair Na+ profiel bij hartfalen patiënten te onderzoeken, 2) het belang van diureticatitratie op geleide van het urinair Na+ te benadrukken, en 3) het toepassen van een niet-invasieve methode om bij ambulante patiënten te anticiperen op dreigende decompensatie. Het ultieme doel is om het zelfstandig gebruik van diuretica te verbeteren en naar een patiëntgecentraliseerd beleid over te gaan met een reductie in opnamegraad en verbetering van de kwaliteit van leven.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2026