Project R-14517

Titel

Europese Universiteit voor Verantwoorde Consumptie en Productie (Onderwijs)

Abstract

De Europese Universiteit voor Verantwoorde Consumptie en Productie, kortweg EURECA-PRO, verenigt negen vooraanstaande instellingen: Montanuniversität Leoben (Oostenrijk), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Duitsland), Universitatea din Petroşani (Roemenië), Universidad de León (Spanje), Politechneio Kritis (Griekenland), Politechnika Śląska (Polen), Hochschule Mittweida (Duitsland), Université de Lorraine (Frankrijk) en Universiteit Hasselt (België). Dit consortium vertegenwoordigt een harmonieuze mix van technische en alomvattende, op onderzoek gebaseerde universiteiten uit acht Europese landen. Met een rijke geschiedenis van samenwerking bieden deze instellingen gezamenlijk een breed scala aan interdisciplinaire expertise. EURECA-PRO ontleent zijn naam aan Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 van de Verenigde Naties, met de nadruk op de systematische implementatie van duurzame praktijken in onderwijs, onderzoek, innovatie en maatschappij. Dit doel staat centraal in de missie, strategieën en activiteiten van EURECA-PRO. De diverse samenstelling van het consortium en de bekwaamheid op zowel het gebied van consumptie als productie creëren een ideale omgeving voor het bevorderen van innovatie en sociale vooruitgang. EURECA-PRO zet zich in voor het bevorderen van bewustzijn van verantwoordelijkheid op individueel niveau en het stimuleren van een blijvende transformatie in het Europese hoger onderwijs. Gepositioneerd als een proeftuin voor baanbrekende benaderingen, streeft het ernaar de toekomst van het onderwijs vorm te geven in overeenstemming met de maatschappelijke ontwikkeling. Het overkoepelende doel is om het wereldwijde educatieve kerncentrum te worden en een leider in interdisciplinair onderzoek en innovatie op het gebied van verantwoorde consumptie en productie van goederen en hulpbronnen. Bovendien streeft EURECA-PRO ernaar een voorbeeld te zijn van interuniversitaire samenwerking over grenzen heen, met de nadruk op de open integratie van de samenleving in zijn doelstellingen en acties binnen de Europese context.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2027