Project R-14395

Titel

Civic Reflection in Action (Onderwijs)

Abstract

Heel wat opleidingen aan de Universiteit Hasselt hebben een civic opleidingsonderdeel (vb. Live Projects aan Fac ARK, Street Law aan Fac Rechten). Een cruciaal onderdeel voor het slagen van dergelijke civic opo's is het faciliteren van regelmatige reflectie, zowel met studenten als met de betrokken externen, over hun ervaringen tijdens het doorlopen van het opo: wie leert wel/niet? Wie is betrokken en wie is vergeten? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Binnen 'Civic reflection in action' ontwikkelen we een instellingsbreed opo dat studenten zal helpen om te reflecteren over de ervaringen die ze opdoen tijdens het doorlopen van opleidingseigen civic vakken.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2025