Project R-14487

Titel

Het begrijpen en verbeteren van de interpreteerbaarheid van process mining outputs (Onderzoek)

Abstract

Process mining is een onderzoeksdomein dat zich focust op het verwerven van inzichten in het verloop van een werkproces vertrekkend van data die de uitvoering van dit werkproces achterlaat in informatiesystemen. Tot heden focust het merendeel van de onderzoeksinspanningen zich rond het ontwikkelen van nieuwe methoden om bepaalde inzichten over de uitvoering van een werkproces op (semi-)automatische wijze uit data te extraheren. Over de interpreteerbaarheid van de output die process mining methoden genereren is slechts weinig bekend. Dit doctoraatsproject heeft bijgevolg als doel het beter begrijpen en verbeteren van de interpreteerbaarheid van process mining output door gebruikers. Door rekening te houden met de verworven inzichten rond interpreteerbaarheid kan de voorstelling van process mining output verbeterd worden. Het onderzoek zal hiertoe ook de brug slaan tussen process mining en andere domeinen zoals visual analytics.

Periode

16 september 2023 - 15 september 2027