Project R-14491

Titel

Het gebruik van ICT-interventies om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren (Onderzoek)

Abstract

Verkeersongevallen zijn een belangrijk publieke gezondheidsprobleem in ontwikkelingslanden, waarbij vooral schoolkinderen extra kwetsbaar zijn tijdens hun verplaatsingen van thuis naar school (bv. niet correct in acht nemen van verkeersborden of beslissingen nemen, maar ook risico's om ontvoerd of lastig gevallen te worden tijdens lange wandelafstanden naar school). Er is een nood om de verkeersveiligheid van schoolkinderen tijdens het verplaatsen te verbeteren, alsook om hun eigen veiligheid te garanderen wanneer ze zich alleen verplaatsen. In dit doctoraatsonderzoek zullen verschillende ICT interventies gebruikt worden om de verkeersveiligheid van schoolkinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Mobiliteitsproblemen en –noden in Dar es Salaam zullen bevraagd worden aan schoolkinderen, hun ouders en leerkrachten, om te bepalen wat de vereisten zijn voor ICT interventies in de lokale context. De Route2School (R2S) applicatie zal aangepast worden aan de lokale context, en gebruikt in een selectie van lagere en secundaire scholen om locaties in kaart te brengen die als gevaarlijk worden ervaren, en om schoolroutekaarten te maken. Op basis van deze resultaten zullen verschillende passende ICT interventies ontwikkeld worden voor veiligere schoolroutes. Een valorisatieplan wordt uitgewerkt, waarin wordt bepaald hoe ICT interventies kunnen aangepast worden aan de lokale context, en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in ontwikkelingslanden.

Periode

01 mei 2018 - 01 juli 2021