Project R-14653

Titel

Digitalisering en internationaal concurrentievermogen: een landoverschrijdende verkenning van de relatie tussen ICT-gebruik, productiviteit en export op bedrijfsniveau (Onderzoek)

Abstract

Hoewel er aanwijzingen zijn dat ICT en menselijk kapitaal positief verband houden met export, blijven de onderliggende mechanismen die een dergelijke relatie verklaren grotendeels nog niet onderzocht. Dit project combineert bedrijfs-, sector- en landenperspectieven voor drie landen (België, Frankrijk en Nederland) en heeft tot doel het mechanisme te onderzoeken dat bepaalt hoe ICT en productiviteit het exportgedrag beïnvloeden. In het bijzonder zullen we de directe impact van ICT op de export onderzoeken, evenals de indirecte impact ervan via productiviteit, waarbij rekening wordt gehouden met het endogene karakter van export en ICT-adoptie met betrekking tot productiviteit. Verschillen tussen landen in institutionele contexten, industriële structuur en relaties, innovatief gedrag en productiviteitsverschillen tussen België, Frankrijk en Nederland maken de bijdrage van deze vergelijkende studie bijzonder waardevol, ook vanuit beleidsoogpunt.

Periode

06 december 2023 - 04 oktober 2024