Project R-14563

Titel

Het verkennen van het expertgedrag van procesanalisten (Onderzoek)

Abstract

Binnen het vakgebied "Process Mining" is de discipline "Process of Process Mining" (PPM) ontstaan. PPM heeft als doel de cognitieve processen en het gedrag van procesanalisten te begrijpen. Door het beter begrijpen van hoe processanalisten opereren, kunnen verbeteringen worden voorgesteld of ontwikkeld om hen te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten (Sorokina et al., 2023). In dit domein is er nog geen onderzoek geweest naar de distinctie van gedrag tussen experts en niet-experts. Het beter begrijpen van deze verschillen geeft inzichten in hoe niet-experts efficiënter getraind kunnen worden, wat leidt tot betere prestaties, aangezien experts beter presteren dan niet-experts (Ericcson et al., 2010). Het hoofddoel van dit onderzoek is om niet-expert procesanalisten te ondersteunen om experts te worden. Dit doel wordt bereikt door hen het gedrag van experts te laten nabootsen en zo ondersteuning te bieden tijdens hun opleiding tot expert. Deze hoofddoelstelling is opgesplitst in twee kleinere doelstellingen. Het eerste doel is om het verschil tussen het gedrag van experts en niet-experts kwantitatief en kwalitatief vast te stellen. De inzichten uit deze doelstelling zullen worden gebruikt om de tweede doelstelling te verwezenlijken, namelijk het ondersteunen van trainers bij het opleiden van niet-expert procesanalisten tot experts.

Periode

16 september 2023 - 15 september 2027