Project R-14606

Titel

Structurele financiering van het centrum EDM (Onderzoek)

Abstract

Het BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de onderzoeksinstituten en -centra' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpuntenbeleid van UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek kent de Onderzoeksraad op basis van een goedgekeurd 5-jaar strategisch plan jaarlijks aan de onderzoeksinstituten en -centra structurele BOF-middelen toe voor de organisatie van deze onderzoeksinstituten en -centra en de uitvoering van strategische projecten die bijdragen tot de onderzoeksdoelstellingen voor fundamenteel onderzoek, zoals gedefinieerd in hun strategisch plan. Deze financiering werd toegekend aan het onderzoekscentrum EDM.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2028