Project R-14623

Titel

De tranformatie van biopolymeerwinning: Een uitgebreide studie naar duurzame extractie en verwerking van suberine en cutine met behulp van schakelbare DES (Onderzoek)

Abstract

In dit project is het doel het gebruik van "switchable" natuurlijke eutectische solventen (NADES) voor de extractie van zowel polaire als apolaire componenten uit biomassa reststromen als onderdeel van een groter bio-raffinage schema voor suberine en cutine. Deze voorbehandeling van de biomassa laat toe om op een groene en duurzame manier een reeks van nuttige componenten te recupereren uit deze ondergebruikte grondstof. Hiernaast is het een essentiële stap voor het verkrijgen van zuiver cutine, suberine en hun monomeren. Dit laatste zou de volgende stap in het onderzoek zijn, met het opstellen en optimaliseren van een procedure voor de extractie van suberine en cutine door middel van DES. Suberine en cutine zijn chemisch gezien zeer gelijkaardige stoffen, wat betekent dat een universele procedure ontwikkeld zou kunnen worden om beide materialen te recupereren uit verschillende bronnen. Hierna zou een uitgebreide karakterisatie van de materialen volgen waar ook de verschillen in eigenschappen van het materiaal tussen methodes beschouwd zou worden. De resulterende polymere materialen zouden gebruikt worden voor de productie van een hydrofobe film welke gekarakteriseerd zou worden voor het kwantificeren van de mechanische en barrière eigenschappen. De-polymerisatie met gebruik van DES is een andere aanpak die in dit onderzoek behandeld zal worden. Zo wordt de rijke diversiteit aan monomeren op een duurzame manier toegankelijk. Het bekomen mengsel aan monomeren zou aan uitgebreide analyse en karakterisatie onderworpen worden om zo het rendement van de extractie te maximaliseren.

Periode

01 december 2023 - 30 november 2027