Project R-14632

Titel

HICSS-57: Process mining op basis van Electronic Health Records data - quo vadis? Reflecties op basis van het observeren van de activiteiten en het dataregistratiegedrag van verpleegkundigen (Onderzoek)

Abstract

Process mining maakt gebruik van uitvoeringsdata van processen om de operationele processen beter te begrijpen en te verbeteren. In ziekenhuizen worden gegevens uit het Electronic Health Records (EHR) systeem, dat de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt, vaak gebruikt als inputdata voor process mining. Vermits de beperkingen van EHR-gegevens inzake datakwaliteit ook in de literatuur naar voren zijn gekomen, blijft het een open vraag hoe goed EHR-gegevens weerspiegelen hoe het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd in een zorgproces. In dit kader rapporteert deze paper over de resultaten van een observatiestudie in een Belgisch ziekenhuis. In het bijzonder werden de activiteiten die verpleegkundigen uitvoeren geobserveerd, evenals hun dataregistratiegedrag. Uit de bevindingen volgt dat EHR-gegevens een zeer gefragmenteerd en onnauwkeurig beeld geven van hoe verpleegkundig werk wordt gedaan. Dit vormt een basis voor reflectie over de mate waarin EHR-gegevens een waarheidsgetrouwe basis vormen voor process mining.

Periode

03 januari 2024 - 06 januari 2024