Project R-14662

Titel

Naar duurzaam bodembeheer: Engineering van biochar - fosforgips composieten voor de optimalisatie van meststoffen (Onderzoek)

Abstract

Bodemverontreiniging in Europa is problematisch en dringende maatregelen zijn noodzakelijk om de nadelige gevolgen van stikstofuitstoot, erosie, … tegen te gaan. Gezien een belangrijke oorzaak het overmatig gebruik van meststoffen is, wordt de ontwikkeling en gebruik van milieuvriendelijke meststoffen essentieel voor een transitie naar duurzame landbouw. Biochar, geproduceerd door trage pyrolyse van organische residuen, kan de chemische en fysische bodemkwaliteit verbeteren en bevordert koolstofsequestratie in de bodem. Echter zijn mobiliteit, uitloging en mogelijke chemische polluenten noodzaken verdere engineering. Daarnaast kent fosforgips, een residu van de chemische meststof productie, dat momenteel slechts beperkt verwerkt wordt in de bouwindustrie, een stijgende toepassing in de landbouw als bodemverbeteraar. Fosforgips kan een beperkte hoeveelheid aan natuurlijk voorkomende radionucliden (NORs) bevatten. Zijn eigenschappen kunnen echter het gebruik van biochar in de landbouw bevorderen en vice versa. Daarom onderzoekt deze studie het potentieel van biochar-PG composieten voor duurzame landbouwtoepassingen met als doel de productie te optimaliseren zodat de afgave van nutriënten vertraagt, van NORs en chemische polluenten vermindert en de bodemkwaliteit verbetert.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2027