Project R-14829

Titel

Effectiviteit van de voorzitter van de Raad van Bestuur binnen Private Familiebedrijven (Onderzoek)

Abstract

De raad van bestuur (RvB) is één van de belangrijkste bestuursorganen binnen een bedrijf. Deze raad, die doorgaans uit verschillende groepen is samengesteld, is verantwoordelijk voor het toezicht op alle activiteiten van het bedrijf. Niet alleen de samenstelling van de raad van bestuur is van belang, maar ook de processen die binnen de RvB plaatsvinden worden steeds vaker onderzocht. Er is echter nog veel onderzoek nodig, aangezien veel professionals aangeven dat er nog veel grijze gebieden zijn waar nieuwe bevindingen kunnen worden gedaan die nuttig zijn voor de bedrijfswereld. Familiebedrijven vormen een unieke omgeving voor onderzoek naar dit onderwerp, aangezien dit type onderneming wijdverspreid is in het bedrijfsleven. Bijgevolg is het bijna noodzakelijk om de academische kennis over de RvB binnen deze familiale omgeving te vergroten, aangezien dit veel praktische implicaties voor professionals kan opleveren. Hoewel er zeer veel onderzoeken hebben plaatsgevonden met betrekking tot deze specifieke bestuursomgeving (bv. de impact van externe vertegenwoordiging, opvolgingsplanning, etc.), heeft het grootste deel van deze studies zich gericht op de raad van bestuur in zijn geheel, waarbij de individuele krachten die deze raden vormgeven niet altijd even gedetailleerd bestudeerd zijn. Bijgevolg zijn veel aspecten van de raad van bestuur al uitvoerig onderzocht: processen, structuur, vergoedingen, etc. De positie van de voorzitter is echter niet zo grondig bestudeerd als men zou verwachten. In plaats daarvan richten onderzoekers zich meer op de algemene samenstelling en structuur van raden van bestuur in plaats van op specifieke personen. Bovendien zijn er talloze studies uitgevoerd naar de CEO, die wordt gezien als een directe beïnvloeder van de prestaties van het bedrijf. Aangezien de voorzitter het bestuurslichaam leidt dat onder andere de CEO benoemt, zou men kunnen zeggen dat deze positie dus een indirecte controle heeft over de prestaties en resultaten van het bedrijf. Bovendien bestaat er binnen familiebedrijven een grotere leemte in de literatuur, deels vanwege de heterogeniteit die binnen dit type bedrijven aanwezig is, waardoor er interessante facetten zijn die in het onderzoek kunnen worden opgenomen. Binnen dit doctoraatsonderzoek zal het onderzoek zich richten op de effectiviteit van de voorzitter van de raad van bestuur, met een specialisatie in private familiebedrijven. Key

Periode

01 maart 2024 - 29 februari 2028