Project R-14861

Titel

Digitale waakzaamheid: netwerkinterferentie identificeren met behulp van een holistische aanpak (Onderzoek)

Abstract

In het huidige digitale tijdperk is het waarborgen van de integriteit van netwerkcommunicatie essentieel voor het behouden van een open en veilige internetomgeving. Dit onderzoeksproject richt zich op het detecteren van netwerkinterferentie – de opzettelijke manipulatie of verstoring van netwerkcommunicatie – door middel van data-analyses. Voortbouwend op een holistische benadering, die rekening houdt met verschillende gegevensbronnen en die analyse van de oorzaken mogelijk maakt, heeft het project als doel om inzicht te krijgen in de oorzaken en oplossingen van interferentiegebeurtenissen. Het voorgestelde geautomatiseerde detectiesysteem is gericht op het effectief identificeren en classificeren van verschillende gebeurtenissen door gebruik te maken van geavanceerde machine learning of statistische modellen. Door de nadruk te leggen op het begrijpbaar maken van de data, biedt het systeem duidelijke inzichten via transparante processen, waardoor menselijke verificatie mogelijk is en modellen verfijnd kunnen worden. Het integreren van meerdere testmethodes verbetert de robuustheid, terwijl diepe inspecties het lokaliseren van de oorzaken van interferentie vergemakkelijken, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een veerkrachtiger netwerk. Het project wil bijdragen aan de inspanningen van de bredere gemeenschap voor een open en veilig internet.

Periode

09 april 2024 - 31 december 2024