Project R-2147

Titel

De diversiteit in de prestaties van familiebedrijven ontrafeld: de effecten van ondernemerschaps- en familie oriëntatie op de ondernemingsprestaties over de generaties heen. (Onderzoek)

Abstract

Tijdens het laatste decennium werd in verscheidene papers de vraag onderzocht of familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. In vergelijking met vroegere studies bestuderen wij de "prestaties" van familiale ondernemingen als een multidimensioneel concept, namelijk een prestatiemeting die bestaat uit zowel de creatie van winst/rijkdom als uit niet-financiële en emotionele voordelen, waarbij deze laatste component vaak wordt genegeerd zowel in theoretisch alsook in empirisch onderzoek. Daarnaast bestuderen we de relatie tussen "entrepreneurial orientation" en prestaties in familiebedrijven met een specifieke focus op de verschillen tussen generaties. Vele familiale ondernemingen staan momenteel namelijk voor een dubbele uitdaging. Enerzijds zijn een groot aantal familiebedrijven tot een succesvolle onderneming uitgegroeid. Deze ondernemingen krijgen te maken met de verdere uitwerking en de realisatie van voordelen uit hun groeipotentieel, wat uiteraard een uitgesproken ondernemersgeest vereist. Anderzijds krijgen familiebedrijven te maken met de uitdaging om familiale invloed te behouden over generaties en dus met de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie. In die zin is het essentieel voor familiebedrijven om een ondernemersgeest te bewaren over verschillende generaties heen. Aldus bestuderen we in dit onderzoeksproject op basis van survey data en kwantitatieve analyses de EO-performance relatie en de modererende/mediërende effecten van verschillende organisatievariabelen zoals bv. de generatie en de familie oriëntatie in de context van private familiebedrijven.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013