Project R-2149

Titel

Vasculaire functie en luchtverontreiniging: van epigenetica tot genexpressie (Onderzoek)

Abstract

Fijne stofdeeltjes worden onder de gemeenschappelijke noemer particulate matter (PM) gebracht. Afhankelijk van de grootte van de deeltjes worden ze in verschillende fracties ingedeeld. De jaarlijkse gemiddelde concentratie aan PM2,5 is in Europa het hoogst in België, Nederland, Noord-Frankrijk, het Duitse Ruhrgebied en de streek rond Milaan. Epidemiologische studies rapporteren dat blootstelling aan fijn stof in verband wordt gebracht met hart- en luchtwegklachten en vervroegde sterfte, onder andere door myocardinfarct. In recente aanbevelingen van de American Heart Association wordt de behandeling en preventie van acute cardiovasculaire effecten van luchtverontreiniging als een prioriteit beschouwd. Dit onderzoek richt zich op de effecten van fijn stof op cardiovasculaire eindpunten. Om op moleculair niveau meer inzicht te krijgen in de acute en chronische effecten van blootstelling aan fijn stof, bestuderen we de genexpressie van genen die een rol spelen bij atherosclerose. Het effect van fijn stof op epigenetische veranderingen, zoals DNA-methylatie, wordt ook nader onderzocht.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013