Project R-2341

Titel

Bilaterale samenwerking: Determination of toxic compounds and metal's speciation in fish in industrial areas

Abstract

Het doel van de studie is het bepalen van toxische stoffen en speciatie van metalen in zoetwatervis verzameld uit verschillende industriële en agrarische gebieden in Dolnysk in Polen. De evolutie van verontreinigende stoffen zal bestudeerd worden in functie van de volgende factoren zoals locatie, het seizoen, vis orgel, vissoorten. De relatie tussen de aard van de industriële activiteit en de aard, vorm en distributie van verontreinigende stoffen in vis zal worden geëvalueerd.

Periode

02 februari 2010 - 01 februari 2014