Project R-2436

Titel

ORDERin' F: Organizing Rhizomic DEvelopment along a Regional pilot network in Flanders. (Onderzoek)

Abstract

Binnen dit project wordt er onderzocht of er een performant regionaal openbaar vervoerssysteem kan onworpen worden in de gefragmenteerde ruimtelijke structuur van Vlaanderen dat op lange termijn het milieu en de maatschappij op economisch en sociaal vlak ten goede komt. Daarnaast wordt nagegaan of dit regionaal openbaar vervoerssysteem als instrument kan dienen om de gefragmenteerde Vlaamse ruimte op lange termijn te herstructureren.

Periode

01 april 2010 - 31 maart 2013