Project R-1314

Titel

Nieuwe diagnose en voorspellende afweerstoffen voor MS en chronisch auto-immune jicht. (Onderzoek)

Abstract

Er wordt aangenomen dat MS en reumatoïde artritis (RA) auto-immuunziekten zijn die het resultaat zijn van een overdreven immuunrespons tegen lichaamseigen componenten. MS is chronisch inflammatoire aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS) waarbij het myeline in de hersenen wordt beschadigd. RA is een autoimmune aandoening gekenmerkt door chronische inflammatie van synoviaal weefsel. Bij beide aandoeningen is reeds aangetoond dat het aangetast weefsel zowel geactiveerde T-cellen als B-cellen bevat. Verschillende kandidaat ziektemarkers voor zowel MS als RA zijn tevens bestudeerd, maar hun exacte rol in het ziekteproces is nooit volledig opgehelderd. De identificatie van ziektegerelateerde markers waarbij zowel pathogene T- als B-cel responsen optreden is echter noodzakelijk voor de ontwikkeling van een efficiënte therapie voor deze aandoeningen. In het eerste luik van dit project wordt een krachtige moleculaire techniek 'Serological antigen selection' (SAS) gebruikt om nieuwe moleculaire markers voor MS en RA te identificeren. De aanvragers van dit project hebben reeds een aantal kandidaat MS markers geïdentificeerd uit cerebrospinaal vocht in een voorgaande studie. In het eerste luik van dit project zal de SAS methode gebruikt worden voor de identificatie van serum markers voor MS en RA. De ontwikkeling van een op de patiënt aangemeten therapie veronderstelt de ontwikkeling van een uitgebreide set aan diagnostische merkers die het auto-immune profiel van de individuele patiënt in kaart kan brengen. De SAS procedure laat de selectie van zulk een groot gamma aan merkers toe maar moet kunnen gekoppeld worden aan een high trougput screening platform. Dit platform wordt ontwikkeld door biosensor onderzoeksgroep (BIOMED en IMO) die expertise opgebouwd hebben in het label vrij detecteren van antigen-antilichaam complexen. Hierbij is het de bedoeling dat een biosensor wordt ontwikkeld voor een panel aan kandidaat MS CSF markers in een high throughput formaat. In een derde luik van het project zal een verdere karakterisatie gebeuren van de reeds bestaande kandidaat MS CSF ziektemarkers en van nieuwe kandidaat MS en RA serum markers die uit het eerste luik van dit project resulteren. De geselecteerde markers zullen worden gekarakteriseerd op specificiteit en expressie, en op herkenning door T-cellen. Deze studie zal nieuwe doelwitmoleculen opleveren die zowel voor basaal onderzoek MS en RA-pathogenese) als toegepast klinisch gebruik (tolerantie) interessant zullen zijn.

Periode

01 januari 2008 - 31 december 2015